Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2006