Kawża C-55/10 P: Appell ippreżentat fit- 2 ta’ Frar 2010 minn Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Prim’Istanza fid- 19 ta’ Novembru 2009 fil-Kawżi magħquda T-200/07 sa T-202/07, Agencja Wydawnicza Technopol vs UASI (222)