Zadeva T-587/19: Sklep Splošnega sodišča z dne 23. februarja 2021 – Frutas Tono/EUIPO – Agrocazalla (Marién) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Intervencija druge stranke v postopku pred odborom za pritožbe – Prepozen odgovor na tožbo – Nedovolitev intervencije na podlagi člena 173(1) Poslovnika Splošnega sodišča – Razglasitev ničnosti prejšnje besedne znamke, ki je podlaga za izpodbijano odločbo – Ustavitev postopka)