Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-operazzjoni kollox ma’ kollox tal-kontrolli uffiċjali mwettqa fl-istati membri (2014-2016) biex tiġi żgurata l-verifika tal-konformità mal-liġi dwar l-ikel u l-għalf, kif ukoll mar-regoli dwar is-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali