Neuvoston suositus, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2020, euroalueen talouspolitiikasta 2020/C 243/01