Lieta C-615/19 P: Tiesas (pirmā palāta) 2021. gada 25. februāra spriedums – John Dalli/Eiropas Komisija (Apelācija – Prasība par kaitējuma atlīdzību – Eiropas Savienības ārpuslīgumiskā atbildība – Eiropas Komisijas un Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) apgalvoti prettiesiska rīcība – Komisijas locekļa pienākumu izpildes izbeigšana – OLAF izmeklēšanu regulējošie procesuālie noteikumi – Izmeklēšanas uzsākšana – Tiesības tikt uzklausītam – OLAF Uzraudzības komiteja – Nevainīguma prezumpcija – Apgalvotā kaitējuma novērtējums)