Byla C-615/19 P: 2021 m. vasario 25 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje John Dalli / Europos Komisija (Apeliacinis skundas – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Europos Sąjungos deliktinė atsakomybė – Tariamai neteisėti Europos Komisijos ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) veiksmai – Komisijos nario tarnybos nutraukimas – OLAF tyrimą reglamentuojančios procedūrinės taisyklės – Tyrimo pradėjimas – Teisė būti išklausytam – OLAF priežiūros komitetas – Nekaltumo prezumpcija – Tariamos žalos vertinimas)