Asia C-615/19 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 25.2.2021 – Valittajana John Dalli ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Valitus – Vahingonkorvauskanne – Euroopan unionin sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu – Euroopan komission ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) väitetysti lainvastaiset toimet – Komission jäsenen tehtävien päättyminen – OLAFin tutkimusta koskevat menettelysäännöt – Tutkimuksen aloittaminen – Oikeus tulla kuulluksi – OLAFin valvontakomitea – Syyttömyysolettama – Väitetyn vahingon arviointi)