Kohtuasi C-615/19 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 25. veebruari 2021. aasta otsus – John Dalli versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus – Kahju hüvitamise hagi – Euroopa Liidu lepinguväline vastutus – Euroopa Komisjoni ja Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) väidetavalt õigusvastane tegevus – Euroopa Komisjoni liikme volituste lõpetamine – OLAFi juurdlust reguleerivad menetlusnormid – Juurdluse algatamine – Õigus olla ära kuulatud – OLAFi järelevalvekomitee – Süütuse presumptsioon – Väidetava kahju hindamine)