Kawża C-817/18 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-3 ta’ Settembru 2020 – Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland et vs Il-Kummissjoni Ewropea et (Appell – Għajnuna mill-Istat – Skema ta’ għajnuna marbuta mal-akkwist issussidjat jew mat-tqegħid għad-dispożizzjoni bla ħlas ta’ żoni naturali – Proċedura ta’ eżami preliminari – Deċiżjoni li tiddikkjara l-għajnuna kompatibbli mas-suq intern – Rikors għal annullament – Ammissibbiltà – Regolament (KE) Nru°659/1999 – Artikolu 1(h) – Kunċett ta’ “parti interessata” – Relazzjoni ta’ kompetizzjoni – Kunċett ta’ “diffikultajiet serji” – Servizz ta' interess ekonomiku ġenerali – Attivitajiet sekondarji – Konnessjoni)