Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/608 оd 14. travnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 798/2008 u pogledu unosa za Ukrajinu i Izrael na popisu trećih zemalja, odobrenja programa kontrole salmonele kod kokoši nesilica u Ukrajini, zahtjeva veterinarskog certificiranja povezanih s newcastleskom bolešću i zahtjeva prerade za proizvode od jaja (SL L 101, 18.4.2015.)