Zadeva C-486/08: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. aprila 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landesgericht Innsbruck – Avstrija) – Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols proti Land Tirol (Socialna politika — Okvirni sporazumi o delu s krajšim delovnim časom in o delu za določen čas — Neugodne določbe, določene z nacionalnimi predpisi za pogodbene uslužbence, ki delajo s krajšim delovnim časom, občasno ali na podlagi pogodbe za določen čas — Načelo enakega obravnavanja)