2010/228/: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal- 21 ta’ April 2010 li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta’ polpa u konċentrat tal-frott Morinda citrifolia bħala ingredjent ġdid tal-ikel skont ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument numru C(2010) 2397)