2007/691/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l- 20 ta’ Settembru 2006 dwar proċedura skond l-Artikolu 81 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u l-Artikolu 53 tal-Ftehim taż-ŻEE (Każ Nru COMP/F/38.121 – Attrezzaturi) (notifikata taħt id-dokument numru C(2006) 4180) (Test b’relevanza għaż-ŻEE)