Zadeva T-1/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. julija 2019 – Hitachi-LG Data Storage in Hitachi-LG Data Storage Korea/Komisija (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg pogonov za optične diske — Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP — Tajni sporazumi glede razpisov, ki sta jih organizirala proizvajalca računalnikov — Neomejena sodna pristojnost — Kršitev načela dobrega upravljanja — Obveznost obrazložitve — Točka 37 Smernic iz leta 2006 o načinu določanja glob — Posebne okoliščine — Napačna uporaba prava)