Written question E-003647/11 Dominique Vlasto (PPE) u Gaston Franco (PPE) lill-Kummissjoni. Regolazzjoni tal-attivitajiet ta’ tħaffir u estrazzjoni tal-gass tax-shale