Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1394 ze dne 29. září 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Varaždinski klipič“ (CHZO)