Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 69/2017 od 5. svibnja 2017. o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) Sporazumu o EGP-u [2019/181]