Komisjoni määrus (EL) 2018/1049, 25. juuli 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 I lisa (EMPs kohaldatav tekst)