Predmet C-612/12 P: Presuda Suda (peto vijeće) od 27. ožujka 2014. – Ballast Nedam NV protiv Europske komisije (Žalba — Tržišno natjecanje — Zabranjeni sporazumi — Nizozemsko tržište cestovnog bitumena — Određivanje bruto cijene cestovnog bitumena — Određivanje sniženja cijene cestovnim graditeljima — Uredba (EZ) br. 1/2003 — Članak 27. — Pravo na obranu — Smanjenje novčane kazne)