Predmet T-623/16: Presuda Općeg suda od 19. rujna 2018. – Volkswagen protiv EUIPO-a – Paalupaikka (MAIN AUTO WHEELS) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije MAIN AUTO WHEELS — Raniji figurativni žigovi Europske unije VW — Relativni razlog za odbijanje — Nepostojanje sličnosti znakova — Članak 8. stavak 1. točka (b) i stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) i stavak 5. Uredbe (EU) 2017/1001) — Obveza obrazlaganja — Prva rečenica članka 75. Uredbe br. 207/2009 (koja je postala prva rečenica članka 94. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/1001)”)