Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2018 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie M.8674 – BASF/Solvay’s EP and P&I Business – Sprawozdawca: Dania