Pisno vprašanje E-003332/11 Nuno Melo (PPE) za Komisijo. Izjave Josepha Prölla