Věc C-46/19 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 22. dubna 2021 – Rada Evropské unie v. Kurdistan Workers' Party (PKK), Evropská komise, Spojené království Velké Británie a Severního Irska („Kasační opravný prostředek – Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Boj proti terorismu – Omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům – Zmrazení finančních prostředků – Společný postoj 2001/931/SZBP – Článek 1 odst. 3, 4 a 6 – Nařízení (ES) č. 2580/2001 – Článek 2 odst. 3 – Ponechání organizace na seznamu osob, skupin a subjektů zapojených do teroristických činů – Podmínky – Rozhodnutí příslušného orgánu – Přetrvávající nebezpečí zapojení do teroristických činností – Skutkový základ rozhodnutí o zmrazení finančních prostředků – Rozhodnutí o přezkumu vnitrostátního rozhodnutí, kterým bylo odůvodněno prvotní zařazení na seznam – Povinnost uvést odůvodnění“)