Asia T-596/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.9.2020 – ZL v. EUIPO (Henkilöstö – Palvelukseen ottaminen – Kilpailuilmoitus – Päätös olla kirjaamatta kantajaa kilpailusta laadittuun varallaololuetteloon – Perusteluvelvollisuus – Alkukarsintakokeissa esitettyihin monivalintakysymyksiin tutustumista koskevan pyynnön epääminen – Valintalautakunnan työskentelyn salaisuus)