Written question E-003213/11 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) lill-Kummissjoni. L-immappjar strateġiku tal-ħsejjes u l-awtostradi Spanjoli