Mišljenje br. 11/2020 (u skladu s člankom 287. stavkom 4. i člankom 322. stavkom 2. UFEU-a) o Nacrtu uredbe Vijeća (EU, Euratom) o izmjeni Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1553/89 o konačnom jedinstvenom režimu ubiranja vlastitih sredstava koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost (dokument 12771/20, međuinstitucijski predmet 2018/0133 (NLE))