Ispravak Izvještaja o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2021. (Službeni list Europske unije C 114 od 31. ožujka 2021.) 2021/C 179/05