Proposta għal Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru …/.... ta' [...] li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 773/2004, fir-rigward tal-mod kif jitmexxew il-proċedimenti ta' riżolviment f'każijiet ta' kartelli (Test b'relevanza għaż-ŻEE)