Písemný dotaz E-6945/10 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) Komisi. Zdravotní osvědčení pro prodej čisté mořské vody