Dom afsagt af Retten i Første Instans den 10. juli 1992 i sag T-53/91, Nicolas Mergen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Tjenestemœnd — afslag på at opføre sagsøgeren på listen over de tjenestemœnd, som er mest egnede til forfremmelse)