Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/353 tad-9 ta' Marzu 2018 li jikkoreġi r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/1145 dwar l-irtirar mis-suq ta' ċerti addittivi tal-għalf awtorizzati skont id-Direttivi tal-Kunsill 70/524/KEE u 82/471/KEE u t-tħassir ta' dispożizzjonijiet skaduti li jawtorizzaw dawk l-addittivi tal-għalf (Test b'rilevanza għaż-ŻEE. )$