Skriftlig forespørgsel E-4863/08 af Alyn Smith (Verts/ALE) til Kommissionen. Udkast til forordning om konsekvensanalyse af plantebeskyttelsesprodukter