Beslut nr 1/2015 av den gemensamma jordbrukskommittén av den 19 november 2015 om ändring av tilläggen 1, 2 och 4 i bilaga 4 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter [2017/169]