Решение № 1/2015 на Смесения комитет по селското стопанство от 19 ноември 2015 година относно изменението на допълнения 1, 2 и 4 към приложение 4 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти [2017/169]