Zadeva C-468/08: Tožba, vložena 30. oktobra 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Francoski republiki