Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise geograafiliste tähiste alast koostööd ja nende tähiste kaitset käsitleva lepingu (millele on alla kirjutatud 14. septembril 2020 Pekingis) parandus (Euroopa Liidu Teataja L 408I, 4. detsember 2020)