Kawża C-196/19 P: Appell ippreżentat fis-27 ta’ Frar 2019 minn UC mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fl-14 ta’ Diċembru 2018 fil-Kawża T-572/17, UC vs Il-Parlament