Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/1178 оd 2. lipnja 2017. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2016/2008 o mjerama nadzora zdravlja životinja u pogledu bolesti kvrgave kože u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 3624) (Tekst značajan za EGP. )$