Euroopan unionista tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto#V OSASTO - YLEISET MÄÄRÄYKSET UNIONIN ULKOISESTA TOIMINNASTA JA ERITYISMÄÄRÄYKSET YHTEISESTÄ ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKASTA#2 Luku - Erityismääräykset yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta#1 Jakso - Yhteiset määräykset#23 artikla