Mål C-16/17: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 7 augusti 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugal) – TGE Gas Engineering GmbH – Sucursal em Portugal mot Autoridade Tributária e Aduaneira (Begäran om förhandsavgörande — Mervärdesskatt — Avdrag för ingående mervärdesskatt — Avdragsrättens inträde och räckvidd)