Vec C-16/17: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 7. augusta 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalsko) – TGE Gas Engineering GmbH – Sucursal em Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Odpočet dane zaplatenej na vstupe — Vznik a rozsah práva na odpočítanie dane)