Predmet C-16/17: Presuda Suda (peto vijeće) od 7. kolovoza 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugal) – TGE Gas Engineering GmbH – Sucursal em Portugal protiv Autoridade Tributária e Aduaneira (Zahtjev za prethodnu odluku — Porez na dodanu vrijednost (PDV) — Odbitak pretporeza — Nastanak i opseg prava na odbitak)