Дело C-16/17: Решение на Съда (пети състав) от 7 август 2018 г. (преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Португалия) — TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira (Преюдициално запитване — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Възникване и обхват на правото на приспадане)