POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o celotnem izvajanju uradnega nadzora v državah članicah (2017–2018) za zagotovitev uporabe zakonodaje o živilih in krmi ter pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih