predmet C-98/18: Presuda Suda (deveto vijeće) od 2. svibnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Nizozemska) — T. Boer & Zonen BV protiv Staatssecretaris van Economische Zaken (Zahtjev za prethodnu odluku — Zaštita zdravlja — Higijenski paket — Uredba (EZ) br. 853/2004 — Higijena hrane životinjskog podrijetla — Obveze subjekata u poslovanju s hranom — Posebni zahtjevi — Meso domaćih papkara i kopitara — Skladištenje i prijevoz — Temperaturni uvjeti mesa)