Zadeva T-701/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Niche Generics/Komisija (Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Trg perindoprila, zdravila za zdravljenje srčno-žilnih bolezni, v izvirnih in generičnih različicah – Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU – Sporazum o mirnem reševanju sporov na področju patentov – Upravni postopek – Varstvo zaupnosti komunikacije med odvetniki in strankami – Potencialna konkurenca – Omejitev konkurence zaradi cilja – Objektivna nujnost omejitve – Usklajevanje med konkurenčnim pravom in patentnim pravom – Pogoji za izvzetje iz člena 101(3) PDEU – Globe – Zgornja meja 10 % – Pripis kršitvenega ravnanja)