Дело T-701/14: Решение на Общия съд от 12 декември 2018 г. — Niche Generics/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на периндопил, лекарствен продукт, предназначен за лечение на сърдечно-съдови заболявания, в оригинален и генеричен вариант — Решение, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС — Споразумение за доброволно уреждане на спорове във връзка с патенти — Административно производство — Закрила на поверителността на разговорите и кореспонденцията между адвокати и клиенти — и Потенциална конкуренция — Ограничаване на конкуренцията с оглед на целта — Обективна необходимост от ограничаването — Съгласуване на правото на конкуренцията и патентното право — Условия за освобождаване по член 101, параграф 3 ДФЕС — Глоби — Максимален размер от 10 % — Вменяване на отговорността за неправомерното поведение)