Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 904/2008 tas- 17 ta' Settembru 2008 li jistabbilixxi l-metodi ta’ l-analiżi u d-dispożizzjonijiet tekniċi l-oħra meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ arranġamenti ta’ esportazzjoni ta’ merkanzija mhux koperti bl-Anness I għat-Trattat (Verżjoni kodifikata)