Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 10ης Ιουνίου 2021$